Påmelding til
ULENDT, 27. mai -1. juni 2024, Lom

Epost*:
Fornavn*:
Etternavn*:
Adresse*:
Postnr*:
Poststed*:
Mobil*:
Organisasjon / Etat*:
 
Kort beskrivelse av erfaring*:
 
Nærmeste pårørende:
Fornavn:
Etternavn:
Mobil:
Relasjon:
 

 
Påmelding til ønsket deltakelse:
Se www.ulendt.no for program og ytterligere informasjon.
NB! Du kan delta på kun ett arrangement pr dag.
 
Mandag 27. mai:
Vintermiljø: Skred og hypotermi
Sommermiljø: Krevende lende og TAS innsatsledelse
Ubemannet / drone
 
Tirsdag 28. mai:
Vintermiljø: Skred og hypotermi
Sommermiljø: Krevende lende og TAS innsatsledelse
Ubemannet / drone
 
Onsdag 29. mai:
ULENDT-konferansen
 
Torsdag 30. mai:
Vintermiljø: Skred og hypotermi
Sommermiljø: Krevende lende og TAS - HELITAS
DSB Nødnettsforum
Ubemannet / drone
 
Fredag 31. mai:
Vintermiljø: Skred og hypotermi
Sommermiljø: Krevende lende og TAS - HELITAS
Ubemannet / drone
 
Lørdag 1. juni:
Storøvelse i området Leirvassbu
Festmiddag / kveldsarrangement (for alle)
 
 
GDPR: Viser til ULENDT sine hjemmesider.
 
 
Jeg er innforstått med at jeg ilegges et administrasjonsgebyr på kr 500,- dersom jeg ikke melder forfall innen angitt frist. *
 
For at ULENDT kan kommunisere med deg, også etter at arrangementet er gjennomført, ber vi om at du tar stilling til følgende:
 
  Jeg samtykker til at ULENDT behandler mine personopplysninger etter at arrangementet er gjennomført for å motta informasjon om SNLAs øvrige arbeid
  Jeg samtykker IKKE til at ULENDT behandler mine personopplysninger og ønsker at disse slettes umiddelbart etter avslutning av årets arrangement
 
Jeg er kjent med at jeg når som helst kan kontakte info@ulendt.no for å endre eller slette mine personopplysninger lagret i ULENDTs register.