Søknad om plass på
AMLS-kurs med avsluttende praktisk dag 7. desember 2022

Epost*:
Fornavn*:
Etternavn*:
Adresse*:
Postnr*:
Poststed*:
Telefon*:
Fødselsdato:
Arbeidssted*:
Stilling*:
 
Faglig bakgrunn*:
 

Følgende må fylles ut KUN dersom fakturabetaler er annen enn deltaker! Dersom fakturadetaljene ikke er tilstrekkelige, sendes faktura til deltaker.
 
Fakturaadresse:
Referanse på faktura:
 

Avmeldingsrutiner:
 Avmeldingsfrist 8 uker før kursstart
 Avmelding senere enn 8 uker før kursstart belastes med halv kursavgift
 Avmelding senere enn 4 uker før kursstart belastes med full kursavgift
 
Jeg har lest og er inneforstått med avmeldingsrutinene og betalingsbetingelsene*: