Søknad om plass på
AMLS-kurs med avsluttende praktisk dag 7. desember 2022

Påmeldingsfristen er ute og det er ikke lengre mulig å melde seg på!

Dersom du har noen spørsmål så kontakt oss på booking@norskluftambulanse.no