SØKNAD
PHTLS-kurs, Moxy X, Skjetten - avsluttende praktisk dag 9. juni 2020

Epost*:
Fornavn*: Etternavn*:
Adresse*:
Postnr*: Poststed*:
Telefon*:
Fødselsdato:
Arbeidssted*: Stilling*:

Følgende må fylles ut KUN dersom fakturabetaler er annen enn deltaker!
Dersom fakturamottaker ikke aksepterer fakturaen, vil denne belastes deltakeren.
Faktura til:
Ansattenr/Innkjøpsordre:
Fakturaadresse: Ref:
Postnummer: Poststed:

Deltatt på kurs i regi av SNLA tidligere?
Evt hvilke og når?:
Avmeldingsrutiner:
 Avmeldingsfrist 8 uker før kursstart
 Avmelding senere enn 8 uker før kursstart belastes med halv kursavgift
 Avmelding senere enn 4 uker før kursstart belastes med full kursavgift
Jeg har lest og er inneforstått med avmeldingsrutinene og betalingsbetingelsene.*: