SØKNAD
ePHTLS-kurs, Moxy Oslo X Meeting Point Norway, Skjetten 4. desember 2018

Epost*:
Fornavn*: Etternavn*:
Adresse*:
Postnr*: Poststed*:
Telefon*:
Fødselsdato:
Arbeidssted*: Stilling*:

Fylles ut KUN dersom fakturabetaler er en annen enn deltaker!
Dersom fakturamottaker ikke aksepterer fakturaen, vil denne belastes deltakeren.
Faktura til:
Ansattenr/Innkjøpsordre:
Fakturaadresse: Ref:
Postnummer: Poststed:

Deltatt på kurs i regi av SNLA tidligere?
Evt hvilke og når?:
Avmeldingsrutiner:
 Avmeldingsfrist 8 uker før kursstart
 Avmelding senere enn 8 uker før kursstart belastes med halv kursavgift
 Avmelding senere enn 4 uker før kursstart belastes med full kursavgift
Jeg har lest og er inneforstått med avmeldingsrutinene og betalingsbetingelsene.*: