SØKNAD
ePHTLS-kurs, Hotell Moxy Oslo X, Hellerudsletta 6.12.2017

Påmeldingsfristen er ute og det er ikke lengre mulig å melde seg på!

Dersom du har noen spørsmål så kontakt oss på booking@norskluftambulanse.no